Dzisiaj jest: 23-11-2014

BIP

Linki

www.efs.gov.pl
 / Aktualności:

Spotkanie z prawnikiem 19.11.2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle  informuje, że w dniu 19 listopada 2014r. o godz. 15.00 w siedzibie ośrodka odbędzie się z spotkanie z prawnikiem. Tematem spotkania  będzie Kodeks Pracy w tym w szczególności  urlopy, głównie macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w spotkaniu.

Spotkanie odbywa się w ramach  realizacji projektu ,,Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła”


  Dodał:A.S     Dnia:2014-11-18 11:01:38

Letnia Spartakiada Dolin 25.10. 2014r.

 

Dnia 25 października  br. mieszkańcy wszystkich dolin naszego miasta rywalizowali ze sobą w piętnastu konkurencjach sportowo- rekreacyjnych. Letnią Spartakiadę Dolin zorganizowano jako imprezę sportowo -integracyjną  w ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W konkurencjach startowały zarówno panie jak i panowie, niezależnie od wieku, starsi i młodsi. Spartakiada trwała od godziny 830 rano do godziny 13.O godzinie 13 Przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski wręczył zwycięskim drużynom dyplomy za zajęte miejsca w poszczególnych rozegranych konkurencjach, oraz puchar – zwycięskiej drużynie doliny Wisły Malinki. Drugie miejsce w rozgrywkach zajęły Głębce, a trzecie Wisła Centrum. W imprezie aktywnie uczestniczyły 203 osoby. Była to okazja do wspólnego spotkania się mieszkańców, aktywnego spędzenia wolnego czasu, wspólnych rozmów, rozgrywek, gier i zabaw sprawnościowych. Startującym w poszczególnych konkurencjach zawodnikom kibicowali mieszkańcy ich dolin.  Wyniki rozgrywek, poszczególne rozegrane konkurencje oraz wyniki punktowe zamieszczono w tabeli wyników. Organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, listy startowe zawodników przygotowały zarządy osiedli. Dziękujemy wszystkim za wszelką pomoc i wsparcie w zorganizowaniu tej imprezy.

     Anna Bujok - Kierownik MOPS w Wiśle


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-10-29 13:26:53

Informacja o punktacji Letniej Spartakiady Dolin 2014 r.

TABELA PUNKTOWA rozgrywek „Letniej Spartakiady Dolin” prowadzonych w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle.

 

 

 

 

CENTRUM

JAWORNIKOBŁAZIEC

GŁĘBCE

MALINKA

CZARNE

NOWA OSADA

Siatkówka pow. 16 l.

9

-

-

14

12

10

Ringo do

16 l.

10

-

12

14

-

9

Ringo pow. 16 l.

10

-

12

14

-

9

Tenis stołowy do 16 l.

9

10

12

14

-

8

Tenis stołowy pow. 16 l.

9

7

12

14

10

8

Szachy  do 16 l.

14

12

10

9

-

-

Szachy pow. 16 l.

14

14

12

9

-

10

Badminton

14

8

9

10

12

9

Przeciąganie liny do 16 l.

8

10

14

12

-

9

Przeciąganie liny pow.

16 l.

9

-

10

14

-

12

kule

10

-

12

12

9

14

Biegi w workach

9

12

10

14

-

8

Rzut do celu

9

10

12

14

8

12

Sztafeta na wesoło

8

10

12

14

7

9

Biegi z przeszkodami

9

12

14

12

8

10

RAZEM

151

105

163

190

66

137

MIEJSCE

III

V

II

I

VI

IV

 

 


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-10-27 13:28:06

Letnia Spartakiada Dolin 2014r.

Letnia Spartakiada Dolin odbędzie się w dniu 25października br. Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach i godzinach:

 

 

siatkówka powyżej 16 lat

sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

8:30

badminton

Zespół Szkół nr 1Wsła Centrum

9:00

tenis stołowy do 16 lat

Zespół Szkół nr 1Wsła Centrum

9:00

Szachy do 16 lat

Zespół Szkół nr 1Wsła Centrum

9:00

kule

Park Kopczyńskiego

9:00

rzut do celu

Informacje w biurze organizacyjnym

9:00

ringo do 16 lat

Boisko plażowe Wisła Centrum

9:00

ringo pow. 16 lat

Boisko plażowe Wisła Centrum

10:00

tenis stołowy pow. 16 lat

Zespół Szkół nr 1Wsła Centrum

10:00

Szachy pow. 16 lat

Zespół Szkół nr 1Wsła Centrum

10:00

przeciąganie liny do 16 lat

Park Kopczyńskiego

10:00

bieg w workach

Informacje w biurze organizacyjnym

10:00

przeciąganie liny pow.16 lat

Park Kopczyńskiego

11:00

biegi z przeszkodami

Informacje w biurze organizacyjnym

11:00

sztafeta na wesoło

Informacje w biurze organizacyjnym

12:00

 

Uwaga!

Wszystkich uczestniczących w konkurencjach rozgrywanych w salach gimnastycznych prosimy

o zmianę obuwia!

 

Wszelkie informacje uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle

tel. 33 855 3553 lub 662 444 527.

W dniu 25.10.2014r. od godz. 8:00 czynny będzie punkt informacyjny w holu sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków (nowa hala w Wiśle Centrum).

Planowane zakończenie około godziny 13:00.

 

Spartakiada odbywa się w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

REGULAMIN

Letniej Spartakiady Dolin miasta Wisły

Rozgrywanej w ramach realizacji projektu

„Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

I. CEL

-zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Wisły poprzez uczestnictwo w spartakiadzie, popularyzacja  sportu i rekreacji w środowisku

-wypracowanie modelu współpracy różnych podmiotów, organizacji i mieszkańców

- integracja mieszkańców

II. ORGANIZATOR

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle

PARTNERZY

- Zarządy Osiedli

- placówki oświaty

III. TERMIN I MIEJSCE

25 październik 2014roku, Wisła Centrum

Siatkówka – Hala sportowa

Ringo – boisko za rzeką

Tenis stołowy –Zespół Szkół Nr 1 Wisła Centrum

Szachy - Zespół Szkół Nr 1 Wisła Centrum

Przeciąganie liny –Park Kopczyńskiego

Kule – Park Kopczyńskiego

Biegi w workach –Park Kopczyńskiego

Rzut do celu – Zespół Szkół Nr 1 Wisła Centrum

Sztafeta na wesoło- Zespół Szkół Nr 1 Wisła Centrum

Bieg z przeszkodami - Zespół Szkół Nr 1 Wisła Centrum

Udział w poszczególnych zawodach potwierdza przewodniczący Zarządu Osiedla minimum na 5 dni przed zawodami, podając wykaz uczestników poszczególnych konkurencji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 telefon 33855 35-53, e-mail: mops@um.wisla.pl Przybliżone godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji podane zostaną najpóźniej do 20 października 2014roku na stronie internetowej MOPS w Wiśle.

IV. UCZESTNICTWO

W spartakiadzie prawo startu mają mieszkańcy miasta Wisły, reprezentując swoją dolinę ( Osiedle) na terenie której zamieszkują.

Dokumentem weryfikującym uczestników będzie lista zgłoszeń potwierdzona przez przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarza na udział w zawodach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.

Od uczestników spartakiady którzy nie ukończyli 18-tego roku życia wymaga się zgody rodziców (opiekunów prawnych) na start w zawodach wyrażonej w przygotowanym do tego celu oświadczeniu. Własnoręczność podpisów rodzica ( opiekuna) potwierdza Przewodniczący Zarządu Osiedla dopuszczając do udziału w poszczególnych konkurencjach.

  Oświadczenia stanowią załącznik do listy zgłoszeń.

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Spartakiada rozgrywana będzie w rywalizacji poszczególnych Osiedli  Gminy Wisła. Poszczególne osiedle może reprezentować jego mieszkaniec.

Siatkówka pow.16 lat Liczba osób w drużynie  ( 6 osób)

Ringo do 16 lat  Liczba osób w drużynie  (2 osoby )

Ringo pow.16 lat Liczba osób w drużynie  (2 osoby)

Tenis stołowy do 16 lat  – Liczba osób w drużynie  ( 2 osoby)

Tenis stołowy pow. 16 lat – Liczba osób w drużynie  ( 2 osoby)

Szachy do 16 lat– Liczba osób w drużynie  ( 2 osoby)

Szachy –pow.16 lat - Liczba osób w drużynie  ( 2 osoby)

Przeciąganie liny do 16 lat Liczba osób w drużynie  (5 osób) –wyklucza się możliwość startowania w korkach.

Przeciąganie liny pow.16lat. Liczba osób w drużynie  (5 osób)-wyklucza się możliwość startowania w korkach.

Badminton – Liczba osób w drużynie (2 osoby)

Kule – Liczba osób w drużynie (2 osoby) 

Biegi w workach – Liczba osób w drużynie (5 osób)

Rzut do celu – Liczba osób w drużynie  (5 osób)

Sztafeta na wesoło- Liczba osób w drużynie  (5 osób)

Bieg z przeszkodami - Liczba osób w drużynie  (5 osób)

VI. PUNKTACJA

Punktacja drużynowa za każdą dyscyplinę:

I m-ce 14 pkt, II m-ce 12 pkt, III m-ce 10 pkt, IV m-ce 9 pkt, V m-ce 8 pkt, VI m-ce 7 pkt,

VII m-ce 6 pkt,

Punktacja indywidualna do wyłonienia zwycięskiej drużyny w poszczególnej konkurencji:

I m-sce - 31 pkt, II m-sce - 29 pkt, III m-sce - 27 pkt, IV m-sce - 25 pkt,V m-sce -24 pkt. itd.

XXVIII m-sce i każde następne - 1 pkt (dotyczy konkurencji sportowo- rekreacyjnych rozgrywanych indywidualnie).

Na miejsce w punktacji drużynowej wpływa suma punktów uzyskanych przez zawodników w

poszczególnej dyscyplinie indywidualnej (zgodnie z powyższym opisem).

W końcowej punktacji zespołowej przy równej ilości punktów o kolejności decyduje większa ilość zwycięstw w dyscyplinach, a gdy ta jest równa, większa ilość kolejnych zajętych miejsc w poszczególnych rozgrywkach.

VII. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty przejazdu na zawody pokrywają uczestnicy spartakiady.

Pozostałe koszty ponoszone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle i finansowane ze środków europejskich oraz środków gminy Wisła.

VIII. NAGRODY

W ogólnej punktacji w spartakiadzie

Puchar przechodni dla zwycięskiego Osiedla

Dyplomy za zajęcie miejsc I-III

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i jego interpretacji.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki pozostałe w czasie zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie zawodów.

- Organizator w przypadku stwierdzenia startu nieuprawnionego zawodnika/zawodniczki, dyskwalifikuje reprezentację i odejmuje punkty.

 

 

 

 


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-10-13 11:54:13

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Aktualny wykaz instytucji oferujących zniżki znajduje się na stronie internetowej : https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Dla Mieszkańców miasta Wisła, karty na wniosek członka rodziny wielodzietnej wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy możliwe będzie bezpłatnie uzyskanie we własnym zakresie danych niezbędnych do ustalenia prawa do korzystania z programu.


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-07-01 09:54:09

Spotkanie Sportowe

Dnia 14 czerwca 2014 roku w DW Beskidy niepełnosprawne dzieciaki z naszego miasta wzięły udział w  Spotkaniu  Sportowym. Uczestnicy imprezy brali udział w zajęciach na basenie oraz zabawach i grach sportowych.


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-06-20 09:54:39

strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 | © 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle | Design by Łukasz Nowak |