Dzisiaj jest: 1-10-2014

BIP

Linki

www.efs.gov.pl
 / Aktualności:

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Aktualny wykaz instytucji oferujących zniżki znajduje się na stronie internetowej : https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Dla Mieszkańców miasta Wisła, karty na wniosek członka rodziny wielodzietnej wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy możliwe będzie bezpłatnie uzyskanie we własnym zakresie danych niezbędnych do ustalenia prawa do korzystania z programu.


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-07-01 09:54:09

Spotkanie Sportowe

Dnia 14 czerwca 2014 roku w DW Beskidy niepełnosprawne dzieciaki z naszego miasta wzięły udział w  Spotkaniu  Sportowym. Uczestnicy imprezy brali udział w zajęciach na basenie oraz zabawach i grach sportowych.


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-06-20 09:54:39

Spotkanie Sportowe 14 czerwca 2014 r.

Serdecznie zapraszamy!

Dnia14 czerwca 2014 roku o godzinie10:00 (sobota)  odbędzie się Spotkanie  Sportowe dla dzieci niepełnosprawnych mieszkających w Wiśle. 

Miejsce spotkania: DW Beskidy Wisła ul. Wypoczynkowa 10

W trakcie spotkania:

-zawody w pływaniu

-gry i zabawy sportowe

-inne atrakcje

 Organizatorzy :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, DW Beskidy

Wszelkie informacje uzyskać można w MOPS w Wiśle  Tel. 338553553


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-05-27 11:20:20

Spotkanie 08.05. 2014

Dnia 08 maja 2014 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Wiśle Głębcach,  mieszkańcy naszego miasta wzięli udział w spotkaniu, którego tematem była „Przemoc w rodzinie”.


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-05-09 09:29:01

spotkanie: przemoc w rodzinie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW MIASTA WISŁA NA SPOTKANIE KTÓREGO TEMATEM BĘDZIE                                                      PRZEMOC W RODZINIE   

           Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

                                      Wisła Głębce

           Data: 8 Maja 2014 roku (czwartek) godz. 16:00

  Dodał:a.n.     Dnia:2014-05-05 08:04:13

spotkanie edukacyjne 1 i 2 2014r.

W dniu 03 i 04 kwietnia br. w Strażnicy OSP w Wiśle Malince odbyły się spotkania edukacyjne zorganizowane w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle.       


  Dodał:a.n.     Dnia:2014-04-07 12:21:43

strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 | © 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle | Design by Łukasz Nowak |